15.12.08

Photobucket

FLEURETY
Min Tid Skal Komme (Re-release 2003)
Aesthetic Death / Misanthropy
First released 1995
320 kbps

1. Fragmenter Av En Fortid
2. En Skikkelse I Horisonten
3. Hvileløs?
4. Englers Piler Har Ingen Brodd
5. Fragmenter Av En Fremtid

Bonus tracks:
6. Absence
7. Profanations Beneath the Bleeding Stars
8. ...and The Choirs Behind Him
9. My Resurrection in Darkest Hate

DOWNLOAD HERE!
Photobucket

No comments: