18.10.08

Photobucket

TAAKE
Taake
Svartekunst Productions
2008
320 kbps

Hoest: voice
Skagg: guitar
Skrubb: guitar
V'gandr: bass
Thurzur: battery

1 Atternatt
2 Umenneske
3 Lukt Til Helvete
4 Doedsjarl
5 Motpol
6 September Omsider
7 Velg Bort Livet

DOWNLOAD HERE!

Photobucket

No comments: