7.10.08

Photobucket

COR SCORPII
Monument
Descent Productions
2008
320 kbps

1. Ei Fane Svart
2. Endesong
3. I, the Damned
4. Our Fate, Our Curse
5. Helvetesfossen
6. Oske og Innsikt
7. Kjettar
8. Bragder I Stein

DOWNLOAD HERE!
Photobucket

No comments: